Friday, July 29, 2011

cartoon

அழுவோம் அப்புறம் முடிந்தால் சிந்திப்போம்"அமைச்சர் கபாலி இந்தத் தேர்தலில் தோத்துப் போயிட்டாரே "

"ஆமாம், இப்போ சும்மா இருக்காம அனுபவங்களைக் கொண்டு

சினிமாப் படம் தயாரிக்கிறார் "

"என்ன படம் ?"

" பகல் கொள்ளைக்காரன்,திருடனுக்குத் திருடன், திருந்தாத திருடன், ,

பக்கா ரௌடி ,சங்கிலித் திருடன் ,பகலில் நடந்த கொலை "No comments:

Post a Comment