Friday, September 30, 2011

vinveliyil ulaa

பெர்சியஸ்இந்த வட்டார விண்மீன் கூட்டத்தில் சுமார் 90 விண்மீன்கள்
காட்சி தருகின்றன. இதன் தோற்ற உருவத்தை கிரேக்க
புராணத்தில் வரும் பெர்சியஸ் என்ற வீரனைப் போல் உருவகப்படுத்தியுள்ளனர் . இவனுடைய வலக் கரத்தில்
ஒரு நீண்ட வாள் இருப்பது போலவும் இடக் கரத்தில்
அருவருப்பாகத் தோற்றம் தருகின்ற மதுசாவின் வெட்டப்பட்ட
தலையை ஏந்தி உள்ளது போலவும் சித்தரிக்கப்
பட்டுள்ளது. பெர்சியசின் தாய் டானே கருவுற்று
பெர்சியஸ்ஸைப் பிள்ளையாகப் பெற்றெடுத்தபோது ,
சீயஸ் பர்ர்க்க வருவது போல வந்து
தாயையும் ,பிள்ளையையும் சிறைப்பிடித்து ,
ஒரு மரத்தாலான பெட்டிக்குள் வைத்து கடலில்
வீசி எறிந்து விடுகின்றான் .பெர்சியஸ்
வளர்ந்து பெரியவனான பின், அவனுடைய தாத்தாவாகவும் ,
அர்கோஸ் நாட்டின் அரசனாகவும் இருக்கும் அக்ரீசியசைக்
கொன்று விடுவான் என்று அசரீறு வாக்குச் சொன்னதால் ,
இது அரசனுடைய உத்தரவால் நடந்தது. ஆனால் மரப்பெட்டி
கடலில் மிதந்து சென்று செரிபஸ் எனும் தீவை அடைய ,
அங்கு மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த டிக்டைஸ் என்ற
மீனவன் இவர்களைக் காப்பற்றுகின்றான் .
இந்த டிக்டைஸ் அத் தீவிற்கு அரசனாக இருந்த
பாளிடெக்டெஸின் சகோதரனாவான் .இவனுடைய வளர்ப்பில்
பெர்சியஸ் பெரிய வீரனாக் வளர்கின்றான் .
சூன்யக்காரி மதுசா யாரையெல்லாம் பார்கின்றாளோ
அவர்களெல்லாம் வெறும் கல்லாகச் சமைந்து விடுகின்றார்கள் .
அதனால் அவளை வெட்டிக் கொன்று விட்டுத் திரும்பும்
வழியில் ஆண்ட்ரோமெடா என்ற இளவரசியை , சீட்ஸ்
என்ற திமிங்கிலத்தை கல்லாகச் சமைத்து விட்டு ,
அதன் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றுகின்றான்.ஆண்ட்ரோமெடா
வட்டார விண்மீன் கூட்டத்திற்கு வடகிழக்கில் அமைந்துள்ள
இக்கூட்டத்தில் சில சிறப்பம்சம் கொண்ட விண்மீன்கள்
உள்ளன .பால்வெளி மண்டலத்தின் செறிவான பகுதி
பெர்சியஸ் வட்டார விண்மீன் கூட்டம் வழியாக ஊடுறுவிச்
செல்கிறது. அதனால் வானவியலாருக்கு இப்பகுதி கவர்ச்சி
மிகுந்ததாக இருக்கிறது. மேலும் பெர்சியசின்
கதையில் வரும் பல கதாபாத்திரங்கள் - பெரிச்யஸ்,
பிகாசஸ் ,இளவரசி ஆண்ட்ரோமெடா, சீட்ஸ் என்ற
திமிங்கிலம் , ஆண்ட்ரோமெடாவின் தாய் கசியோப்பியா ,
அவளுடைய கணவன் அரசன் சீபுஸ் எல்லாம் விண்வெளியில்
காணப்படும் வெவ்வேறு வட்டார விண்மீன் கூட்டங்களை
நினைவூட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன.
மிர்பாக் என அழைக்கப்படும் ஆல்பா பெர்சி வெண்மையும்
மஞ்சளும் கலந்த மாபெரும் விண்மீனாகும். இதன் தோற்ற
மற்றும் சார்பிலா ஒளிபொலிவெண் முறையே 1 .79 , 4 .51
ஆகும். இது 592 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில்
தளர்ச்சியாகவும் ,பெரிய அளவினதாகவும் உள்ள
மெலோட்(Melotte ) என்ற ஒரு விண்மீன் கூட்டத்தில்
காணப்படும் முதன்மை உறுப்பாகும் .

அல்கோல் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள பீட்டா பெர்சி
இவ்வட்டார விண்மீன் கூட்டத்தில் காணப்படும் சிறப்புத்
தன்மை மிக்கதொரு விண்மீனாகும்.
அல்கோல் என்றால் அரேபிய மொழியில் பேயின் தலை
என்று பொருள். இது மதுசா என்ற தீய ஆவியின் தலையாகச்
சித்தரிக்கப்பட்டு அவளுடைய கொடூரமான கண்ணாக அல்கோல்
விளங்குகிறது. அல்கோலில் இன்னும் ஹைட்ரஜனே
முக்கிய எரிபொருளாக உள்ளது. இது ஒரு நூறு
மில்லியன் ஆண்டுகள் வயதானதாக இருக்கலாம் என
மதிப்பிட்டுள்ளனர்.

பீட்டா பெர்சி ஒரு மாறொளிர் விண்மீன் என்பதை 1667 ல்
இத்தாலி நாட்டு வானவியலார் கியோ வன்னி மோண்டனாரி
(Giovanni Montanari ) என்பார் கண்டுபிடித்தார் . இது
ஒன்றையொன்று மாறிமாறி மறைக்கின்ற நெருக்கமாக
அமைந்திருக்கும் இரட்டை விண்மீன் என்றும், சுற்றி வரும்
போது ஒன்றையொன்று இடைமறைபபதால் அது மாறொளிர்வது
போலத் தோன்றுகிறது என்றும் பின்னர் தெரிந்து கொண்டனர்.
முதன் முதலாக இனமறியப்பட்ட மறைவு மாறொளிர்
விண்மீன் இதுவாகும். பல நூற்றாண்டு காலம் பீட்டா
பெர்சி இடைமறைப்பு வகை மாறொளிர் விண்மீனுக்கு
எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது. அதற்குப் பிறகு பீட்டா பெர்சி
போல பல விண்மீன்களை விண்வெளியில் வானவியலார்
இனமறிந்தனர் என்றாலும் அவையாவும் அல்கோல் வகை என்றே அழைக்கப்பட்டன.

No comments:

Post a Comment